Există pericol de explozie a buteliei?

Dacă buteliile sunt transportate, depozitate, manipulate conform recomandărilor și sunt utilizate pentru gazul inscripționat, nu există pericol de explozie.